Осъществяване на ефективни инициативи за превенция на затлъстяването в цяла Европа

Повече от 30% от гражданите на Европейския съюз в уязвими етапи от живота и ситуации са изложени на повишен риск от преминаване от здравословно тегло към наднормено тегло и впоследствие към затлъстяване. Въпреки че са предложени много интервенции за справяне със затлъстяването, те рядко са били ефективни поради липсата на адаптация към личния контекст, пропускането на емоционалните фактори и липсата на участие на потребителите. Целта на HealthyW8 е да подобри ефикастността на инициативите за превенция на затлъстяването в цяла Европа чрез разработване на цифрова система за препоръчване на здравословен начин на живот, която приспособява интервенциите към индивидуалните нужди и предпочитания.

Проектът обединява консорциум от 24 публични и частни партньори, сред най-престижните институции в Европа, и ще черпи от трансдисциплинарни изследвания, за да увеличи въздействието на настоящите и бъдещите интервенции и политики за превенция на затлъстяването в ЕС.

Щастлива възрастна жена, която тренира, за да поддържа форма, тичайки на велоергометър на терасата на къщата си.

Многостепенна интервенция за борба със затлъстяването в Европа

HealthyW8 има за цел да предотврати затлъстяването чрез мултидисциплинарен подход, който съчетава интервенции, фокусирани върху диета, физическа активност и психо-емоционални аспекти. Проектът ще разглежда затлъстяването като многофакторен феномен и ще вземе предвид индивидуалните, междуличностните, организационните, общностнитеи и обществените нива на политиките. HealthyW8 ще се съсредоточи върху ключови ситуации в житейския път на хората, където рискът от прогресиране към наднормено тегло и затлъстяване е висок, като при деца в училищна възраст, млади възрастни и възрастни хора. Проектът има за цел да даде възможност на гражданите да възприемат здравословен и устойчив начин на живот, като същевременно подкрепя основани на доказателства клинични, екологични и политически решения.

 

Иновативни подходи за справяне със затлъстяването

Отличителните характеристики на HealthyW8 включват нов подход за оценка на биомаркери, многокомпонентни интервенции в областта на електронното здравеопазване, интегриране на личното настроение/психологически аспекти и комбинация от функции за стимулиране/игра с помощта на система за човешко обучение и препоръки (Human Learning and Recommendation System - HLRS) и човешки цифров близнак (Human Digital Twin – HDT). Чрез включването на тези елементи проектът надминава сегашния етап на развитие в областта на превенцията на затлъстяването и предлага иновативни решения за справяне с този глобален здравен проблем.

Като цяло, проектът ще генерира технологични, обслужващи, социални и политически иновации, допринасяйки за холистичен и многоизмерен подход за справяне със затлъстяването. Чрез използването на технологичния напредък, предоставянето на услуги, ориентирани към потребителя, насърчаването на интердисциплинарно сътрудничество и предлагането на политически насоки, HealthyW8 има за цел да окаже значително въздействие в областта на превенцията и контрола на затлъстяването.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ 

Млада жена, тренираща с технология и приложение за мобилен телефон.

Кой ще има полза от HealthyW8?

Многостранно решение за подобряване на здравето в цяла Европа.

Усмихнато семейство от различни поколения

HealthyW8 има за цел да облагодетелства широк кръг от групи и заинтересовани страни. Те включват деца в училищна възраст, млади възрастни и възрастни хора, както и здравни специалисти, преподаватели и здравни услуги. Освен това се очаква хранително-вкусовата промишленост и търговците на едро, спортните организации, застрахователните компании, създателите на политики и държавните органи, академичните и научни общности, гражданите и обществото като цяло да се възползват от резултатите и решенията на проекта.

Проектът има за цел да достигне до милиони хора в цяла Европа, като в краткосрочен и средносрочен план се очаква броят на потребителите да достигне 200 000. Твърди се, че чрез използването на решението предотвратяването на затлъстяването при потребителите може да доведе до значителни подобрения в здравните резултати, включително предотвратяване на метаболитен синдром, увеличена продължителност на живота и намалена преждевременна смърт. Прогнозираните спестявания в разходите за здравеопазване за лечение на затлъстяването при потребителите се оценяват на 5,4 милиона евро годишно в ЕС. Решението, което HealthyW8 ще предостави, има за цел да допринесе за намаляване на социално-икономическото въздействие на нездравословния начин на живот, което може да струва до 82 милиарда евро годишно в ЕС.

 

Добре дошли в отворената платформа за заинтересовани страни HealthyW8!

Вашият портал за сътрудничество, споделяне на знания и въздействащи действия.

Нашата платформа надхвърля уебсайт; това е динамичен център, където заинтересованите страни се събират, за да изградят връзки, да споделят прозрения и да насочват колективно усилия срещу затлъстяването. Това пространство е създадено, за да обедини умовете, да обедини знанията и да усили въздействието на нашето колективно пътуване.
Разгледайте отворената платформа за заинтересовани страни HealthyW8 сега и бъдете част от движението към по-здравословно бъдеще. Вашето участие е от решаващо значение и заедно можем да окажем трайно въздействие.

Посетете платформата 

 

Партньорите

LHI
Luxembourg Institute of Science and Technology
NIUM
DFKI
Virtech
BIPS
SPORA
CREDA
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Consiglio Nazionale delle Ricerche
CITA
Universidade de Évora
IdiSBa
Universitat de les Illes Balears
IRCCS
UNIBO
DTU
University of Twente
Universidad de Coimbra
Regional Cluster North-East
Tue
MEDEA
EAD
ENHA
kneia
EFAD
 

Интересувате ли се от сътрудничество?

Интересувате ли се да дадете своя принос за иновативен проект, който има за цел да подобри здравните резултати в цяла Европа? HealthyW8 е отворен за сътрудничество с партньори от други финансирани от ЕС проекти и организации с опит в областта на здравеопазването, образованието, хранително-вкусовата промишленост, спортните организации и правенето на политики. 
Ако се интересувате от сътрудничество с нас или от организиране на съвместни дейности, като споделяне на информация, събития или други инициативи, моля свържете се с нас за повече информация.

Свържи се сега