Aanjagen van effectieve initiatieven ter voorkoming van obesitas in Europa

Meer dan 30% van de burgers van de Europese Unie bevindt zich in kwetsbare levensfasen en situaties en loopt een verhoogd risico om van een gezond gewicht naar overgewicht te gaan, en vervolgens obesitas. Hoewel er veel interventies zijn voorgesteld om obesitas aan te pakken, zijn ze zelden effectief geweest vanwege hun gebrek aan aanpassing aan de persoonlijk context, het weglaten van emotionele factoren en gebrek aan gebruikersparticipatie. Het doel van HealthyW8 is om de effectiviteit van initiatieven ter voorkoming van obesitas in Europa te verbeteren door een op digitale technologie gebaseerd aanbevelingssysteem voor een gezonde levensstijl te ontwikkelen dat interventies afstemt op individuele behoeften en voorkeuren.

Het project brengt een consortium van 24 publieke en private partners samen, behorend tot de meest prestigieuze instellingen in Europa, en zal putten uit transdisciplinair onderzoek om de impact van huidige en toekomstige interventies en beleidsmaatregelen ter voorkoming van obesitas in de EU te vergroten.

Gelukkige oudere vrouw die traint om fit te blijven, rennend op een hometrainer op het terras van haar huis.

Een interventie op meerdere niveaus om obesitas in Europa te bestrijden

HealthyW8 wil obesitas voorkomen door een multidisciplinaire aanpak die interventies combineert die gericht zijn op voeding, lichaamsbeweging en psycho-emotionele aspecten. Het project beschouwt zwaarlijvigheid als een multifactorieel fenomeen en houdt rekening met het individuele, interpersoonlijke, organisatorische, gemeenschaps- en overheidsbeleidsniveau. HealthyW8 zal zich richten op sleutelsituaties in de levensloop van mensen waar het risico op overgewicht en obesitas groot is, zoals schoolgaande kinderen, jongvolwassenen en ouderen. Het project heeft tot doel burgers in staat te stellen een gezond en duurzaam levensstijlgedrag aan te nemen, terwijl ze op feiten gebaseerde klinische, milieu- en beleidsbeslissingen ondersteunen.

 

Innovatieve benaderingen om obesitas aan te pakken

De in het oog springende kenmerken van HealthyW8 zijn onder meer een innovatieve benadering van biomarkerbeoordeling, eHealth-interventies met meerdere componenten, de integratie van persoonlijke en psychologische aspecten en de combinatie van beïnvloedings- en gamificatie-elementen met de ondersteuning van het Human Learning and Recommendation System (HLRS) en de Human Digital Twin (HDT). Door deze elementen op te nemen, overtreft het project de huidige stand van de techniek op het gebied van obesitaspreventie en biedt het innovatieve oplossingen om dit wereldwijde gezondheidsprobleem aan te pakken.

Alles bij elkaar zal het project technologische, dienstverlenende, sociale en politieke innovaties genereren, wat bijdraagt aan een holistische en multidimensionale aanpak van obesitas. Door het gebruik van technologische vooruitgang, het aanbieden van gebruikersgerichte diensten, het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking en het aanbieden van beleidsbegeleiding, wil HealthyW8 een significante impact hebben op het gebied van preventie en bestrijding van obesitas.

Meer weten

Jonge vrouw traint met technologie en een app voor mobiele telefoons

Wie heeft er baat bij HealthyW8?

Een veelzijdige oplossing om de gezondheid in heel Europa te verbeteren.

Diverse generatie familie glimlachen.

HealthyW8 heeft tot doel een breed scala aan groepen en belanghebbenden ten goede te komen. Deze omvatten schoolgaande kinderen, jonge volwassenen en ouderen, maar ook gezondheidswerkers, opvoeders en gezondheidsdiensten. Daarnaast wordt verwacht dat voedingsindustrieën en -groothandels, sportorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, beleidsmakers en overheden, academische en wetenschappelijke gemeenschappen, burgers en de samenleving in het algemeen zullen profiteren van de resultaten en oplossingen van het project.

Het project heeft tot doel miljoenen mensen in heel Europa te bereiken, met naar schatting 200.000 trouwe gebruikers op korte en middellange termijn. Het voorkomen van zwaarlijvigheid door het gebruik van de HealthyW8 oplossingen kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de gezondheidsresultaten, waaronder het voorkomen van het metabool syndroom, een hogere levensverwachting en minder vroegtijdige sterfgevallen. De verwachte besparingen op de kosten van de gezondheidszorg voor de behandeling van zwaarlijvigheid bij gebruikers wordt geschat op 5,4 miljoen euro per jaar in de EU. HealthyW8 wil ook bijdragen aan het verminderen van de sociaal-economische impact van ongezonde levensstijlen, die in de EU tot 82 miljard euro per jaar kunnen kosten.

 

Welkom bij het HealthyW8 Open Stakeholdersplatform!

Uw toegangspoort tot samenwerking, kennisdeling en impactvolle actie.

Ons platform gaat verder dan een website; het is een dynamisch knooppunt waar belanghebbenden samenkomen om verbindingen te leggen, inzichten te delen en gezamenlijk inspanningen te leveren tegen obesitas. Deze ruimte is gemaakt om geesten te verenigen, kennis te bundelen en de impact van onze collectieve reis te vergroten.
Ontdek nu het HealthyW8 Open Stakeholders Platform en maak deel uit van de beweging naar een gezondere toekomst. Jouw betrokkenheid is cruciaal en samen kunnen we een blijvende impact maken.

Bezoek het platform

 

De partners

LHI
Luxembourg Institute of Science and Technology
NIUM
DFKI
Virtech
BIPS
SPORA
CREDA
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Consiglio Nazionale delle Ricerche
CITA
Universidade de Évora
IdiSBa
Universitat de les Illes Balears
IRCCS
UNIBO
DTU
University of Twente
Universidad de Coimbra
Regional Cluster North-East
Tue
MEDEA
EAD
ENHA
kneia
EFAD
 

Heb je interesse om met ons samen te werken?

Heb je interesse om bij te dragen aan een innovatief project dat tot doel heeft de gezondheid van mensen in Europa te verbeteren? HealthyW8 staat open voor samenwerking met partners van andere door de EU gefinancierde projecten en organisaties met ervaring op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, voedingsindustrie, sportorganisaties en beleidsvorming.
Als u geïnteresseerd bent om met ons samen te werken of om gezamenlijke activiteiten te organiseren, zoals het delen van informatie, evenementen of andere initiatieven, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Contact nu